Hewlett Packard / Agilent / Keysight
 
 
08485-60005
10475A
10476A
10483A
10498A
1102A
1141A Vers. 1
1142A
1161A Komplettsatz
16009A
16080A
16760A
1736B
19" Halfrack Mount Kit
33321-60059
33321A
33321G
33321Q
33321Q Typ 2
33321SD
33321SE
33321SG
33322-60020
33322G Opt.011 (5V)
33322ZB
33323K
33325-60006
33326-60009
33340B 3DB
33360-60003
34401A (B dt.)
34401A (H eng.)
34901A
34970A (H dt./eng.)
35211A
4291B Test Head
4352B + Opt. 001
5063-3473 LCD Display
5086-7042
5086-7284 = 5086-7283
5086-7645
5347A Opt. 006
5347A Opt. 006 + 011
5347A Opt. 011
5373A + 2x 54003A
54001A
54001A Set
54002A
54006A
54100A
54100D + 2x 54002A + 2x 54003A
54112D
54114A
54114A Set
54118A
54120B
54122A
54122A Accessory Kit
54122T ( = 54120B + 54122A )
54201A
54201A Bildröhre / CRT
54201D
54503A
54504A
54510A
54540C
545xx CRT
54600B
54600B + 54652B
54600B + 54657A
54601A
54601B + 54650A
54602A
54602A + 54650A
54602B
54602B + 54650A
54622A Opt. 003
54645D + 54659B
54650A
54651A
54652A
54701A Solo
54701A Typ 2
54712A
54720D + 2x 54721A
54721A
54750A
54750A + 54751A
54810A Set
54853A
59306A
59307A
59313A
70611-60015
773D Opt. 001
81000BS OPT. 011
81000BS OPT. 013
81000FA
81000NI
81001FF
81010BL
81010BS
8110A Opt. 81103A + 81106A
8120-2178 Steuerkabel
8120-2178 Steuerkabel 1,5m
8120-2178 Sub-D
81462SL
81511A
81512A
8151A + 81511A
8151A + 81511A + 81512A
8151A + 81512A
8152A + 81521B
8154B + Opt. 001 + 013
8154B + Opt. 002 + 013
8154B + Opt. 003 + 013
8155A Opt. 002 + 012
8155A Opt. 002 + 013
8155A Opt. 003 + 013
8156A (BP eng.)
8157A Opt. 011
8158B Opt. 002+011
81633A
8164B
81689A Opt. 21
81689A Opt. 71
82215A
83410B
83411A
83434A
83437A +Opt. 004
83446A
83475A Opt. 12 + 201
83480A
83480A + 83484A
83481A
83522A
83522A Opt. 002
83525A
83525B
83540A Opt. 002
83540B Opt. 002
83545A
83550A
83550A Opt. 002
83570A
83570A Opt. H22
83572B
83590A
83590A Opt. 002
83620A/83622A/83623A/ 83624A/83630A/83640A/83650A (R eng.)
83620A/83622A/83623A/ 83624A/83630A/83640A/83650A (SER eng.)
84907K
85020A
85021A
85021C
85025A
85025B
85025E
85027C Set
85027C Typ 1
85027E
85028A
85031A
85031B
85032B
85037-60001
85037A
85044A
85044B
85046B
85047A Opt. 09
85050-80014
85051A
85053B
85060C + 85060A + Opt. 001
85060C + 85092B
85093C (85093-60010)
85680-60100
8594Q Opt. 190
8594Q Opt. 190 + 195
86106B
8702B (8753C)
87222D
8757E
8764A
8767M
89606A
A7446B
E1301A = 75000 Series B
E1301B = 75000 Serie 'C' Mainframe
E1406A
E1410A
E1411B
E1412A
E1413A & E1413B & E1413C Interface
E1413B
E1413C
E1415A
E2613A
E2615A
E2619A
E2951A
E2952A
E2953A
E3453A
E3468A
E3491B (E5900A)
E3497A Processor Probe
E4406A + Opt. BAC + BAE + BAF + B78
E4411A / ESA-L1500A + Opt. 1DP
E4411A / ESA-L1500A + Opt. A4H
E4411B Opt. 1DP + A4H
E4421B Opt. 1EM
E4487A Cerjac 31XE
E4805A
E4805B
E4808A
E4809A
E4821A
E4821A set
E4832A
E4832A + 2x E4838A
E4841A
E4844A
E4847A Input Module
E4861A + 2 x E4863A
E4861A + E4862A + E4863A
E4861A + E4863A
E4861B +2 x E4862B
E4866A
E4867A
E4889A
E4916A Opt. 010
E5062-16000
E5515C Opt. 002 + 003 Vers. 1
E5515C Opt. 002 + 003 Vers. 2
E5515C Opt. 002 + 003 + 004
E5515C Opt. 003
E5850A
E6000B + E6008B
E6006A
E6455C
E7901A Version 1
E7901A Version 2
E7902A
E7903A
E7904A
E7910A
E7914A
E8401A
E8491B
E9340A System 1
E9340A System 2
Griffe 3HE Typ III Silber
Griffe 5HE Typ III
J1420B
J6800A
M2603A
N4901 Pattern Generator Einschub / Plugin
N5341A
N5343A
N5541A
Ohren 2HE Typ I
Ohren 2HE TYP II
Ohren 2HE Typ III
Ohren 3HE Typ I
Ohren 3HE Typ II
Ohren 3HE Typ III
Ohren 4HE Typ I
Ohren 4HE Typ II
Ohren 4HE Typ II Neu/new
Ohren 4HE Typ III Neu/New
Ohren 5HE Typ I
Ohren 5HE TYP II
Ohren 5HE Typ III
Ohren 6HE Typ I
Ohren 6HE Typ III
Ohren 7HE TYP I
Z2309A

      Back        Zurück